Główne rodzaje fitness

Główne rodzaje fitness

Świat fitnessu jest dynamiczny i obejmuje wiele podejść do poprawy wydajności organizmu na różne sposoby. Kursy fitness różnią się pod względem celu, wytrzymałości, siły, odporności, wydolności układu krążenia, a nawet wydłużania mięśni i elastyczności stawów. Istnieją liczne powody, dla których warto uprawiać fitness. W związku z tym przygotowaliśmy cztery główne rodzaje fitnessu, jakie można włączyć do rutynowych ćwiczeń. Składają się na nie sprawności aerobowe (sercowo-naczyniowe), beztlenowe, elastyczne i wytrzymałościowe.

Sprawność sercowo-naczyniowa lub aerobowa

Sprawność sercowo-naczyniowa ma na celu wzmocnienie zdolności mięśni do najlepszego wykorzystania tlenu, aby mogły wytwarzać energię do ruchu. Wpływa na serce i płuca, a tym samym na ich zdolność do dostarczania tkance mięśniowej wystarczającej ilości krwi bogatej w tlen do wykonywania energicznych czynności.

Sprawność sercowo-naczyniowa często uważana jest za najważniejszy rodzaj sprawności fizycznej ze względu na bogactwo korzyści zdrowotnych, jakie oferuje. Są one bezpośrednio związane ze stanem płuc i serca. Ponadto, znacząco zwiększają długość i jakość życia.

Silne serce i zdrowy układ płuc to warunek dla czystych naczyń krwionośnych, które zaopatrują mięśnie w tlen. Przyczynia się to do utrzymania korzystnej kompozycji ciała, a także poprawy wytrzymałości.

Sprawność beztlenowa

Sprawność beztlenowa jest bezpośrednio związana z krótkimi, silnymi impulsami energii, takimi jak energia wymagana do sprintu, a także zwiększania mocy oraz krótkich, szybkich ruchów.

Ćwiczenia związane z wydolnością beztlenową powinny być na tyle intensywne, aby stymulowały produkcję mleczanu, co w efekcie zwiększa siłę, szybkość i moc do czynności innych niż wytrzymałościowe.

Istnieje pięć różnych rodzajów aktywności beztlenowej:

  • Podnoszenie ciężarów
  • Sprint
  • Plyometria (ruchy związane ze zwiększoną siłą mięśni)
  • Izometria (czynność wykonywana z pozycji statycznej)
  • Trening interwałowy o wysokiej intensywności (wymaga powtarzalnych krótkich i mocnych ruchów)

Sprawność elastyczna

Sprawność związana z elastycznością stawów zwiększa zakres ruchu osoby w stawach. Oprócz tego powoduje też wydłużenie mięśni w stawach, aby ułatwić ruch zginający.

Elastyczność stawów będzie się różnić w zależności od osoby, ale nadal można ją pielęgnować za pomocą odpowiedniej rutyny treningowej, aby zwiększyć zakres ruchu. Skutkuje to szeregiem korzyści, w tym mniejszą liczbą kontuzji podczas ćwiczeń, tłumieniem bólu stawów, lepszą postawą, lepszą równowagą, a także większą siłą.

Sprawność wytrzymałościowa

Ten rodzaj sprawności jest bezpośrednio związany z gęstością i wytrzymałością mięśni. Dzięki temu sportowcy mogą wykonywać więcej powtórzeń podczas podnoszenia większych ciężarów. Sprawność ta zwiększa zdolność osoby do pracy przeciwko oporowi, maksymalizując siłę, którą można przyłożyć do obciążenia.

Trening wytrzymałościowy i siłowy ma szereg pozytywnych wpływów na organizm, w tym zwiększenie gęstości kości w celu zmniejszenia ryzyka osteoporozy. Pomaga sportowcom skutecznie zarządzać wagą i masą mięśniową oraz może zwiększyć metabolizm.