Kurs sternika jachtowego – najszybszy sposób na uzyskanie patentu

Kurs sternika jachtowego – najszybszy sposób na uzyskanie patentu

Żeglarstwo zaliczane jest do sportów wodnych i cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Pływanie żaglówkami lub jachtami po wodach śródlądowych oraz morskich to znakomity sposób na spędzanie wolnego czasu i oderwanie się od codziennego, miejskiego zgiełku. Aby móc podjąć się tej formy aktywności, należy wyrobić patent żeglarski.

Czym są patenty żeglarskie i jakie są ich rodzaje?

Patenty żeglarskie to państwowe uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych i motorowych. Uprawnione do ich wystawiania są dwa związki, tj. Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Dokument wykonany jest z tworzywa sztucznego i swym wyglądem przypomina dowód osobisty. Zawiera m.in. zdjęcie uprawnionego, jego dane osobowe, a także numer oraz rodzaj patentu.

W Polsce wyróżnia się trzy rodzaje patentów żeglarskich, a mianowicie:

  • patent żeglarza jachtowego;
  • patent sternika morskiego;
  • patent kapitana jachtowego.

W celu uzyskania odpowiednich uprawnień należy zdać egzamin potwierdzający posiadanie wymaganej wiedzy oraz umiejętności. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do zaliczenia jest uczestnictwo w kursie organizowanym przez profesjonalne ośrodki szkoleniowe. Jedną z organizacji zajmujących się prowadzeniem kursów i upoważnioną do przeprowadzania egzaminów żeglarskich jest Sztorm Grupa.

Kto może zostać sternikiem jachtowym?

Osoby zainteresowane uzyskaniem patentu żeglarskiego mogą przystąpić do kursu na żeglarza jachtowego lub kursu na sternika morskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadanie uprawnień żeglarza nie jest wymagane do uzyskania uprawnień sternika. Warunkiem niezbędnym do zostania sternikiem jest jednak ukończenie 18-roku życia, a także odbycie co najmniej dwóch rejsów morskich obejmujących minimum 200 godzin żeglugi. Zgodnie z przyjętymi kryteriami od kandydata na sternika morskiego nazywanego również sternikiem jachtowym wymaga się przede wszystkim doświadczenia zdobytego na morzu. Aby uzyskać wymaganą ilość godzin na morzu, warto zapisać się na kilkudniowy rejs stażowy bądź kurs żeglarski odbywający się na Bałtyku. Rejsy organizowane przez Sztorm Grupę trwają od 3 do 7 dni na usportowionym jachcie Caravela Sztorm 1000. Skierowane dla osób pełnoletnich, lecz mogą w nich również uczestniczyć 16-latkowie pod opieką rodzica.

Jak uzyskać patenty żeglarskie?

Osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z żeglarstwem, powinny zacząć od kursu na żeglarza jachtowego uprawniającego do prowadzenia jachtów żaglowych (także tych wyposażonych w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych oraz morskich. Ukończenie kursu żeglarza jachtowego pozwala uzyskać podstawową wiedzę i umiejętności, stanowiące znakomitą bazę dla kandydatów na sterników jachtowych oraz przyszłych kapitanów jachtowych. Zajęcia organizowane przez Sztorm Grupę odbywają się w rytmie codziennym lub weekendowym pod okiem wykwalifikowanych oraz doświadczonych instruktorów i kończą się egzaminem państwowym. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy poznają najważniejsze zasady dotyczące obsługi jachtu oraz bezpiecznego manewrowania w porcie i na otwartym akwenie. Przyjazna atmosfera panująca podczas zajęć sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz nowych umiejętności.

Podsumowanie

Dla wielu osób żeglowanie to nie tylko atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu, ale i pasja. Uczestnictwo w profesjonalnych kursach pozwala szybko uzyskać niezbędne patenty i rozpocząć swoją przygodę z pływaniem po wodach śródlądowych oraz morskich.