Motywacja w sporcie – dlaczego jest ważna?

Motywacja w sporcie – dlaczego jest ważna?

Każdy sportowiec miewa lepsze i gorsze momenty w swojej karierze. Zdarza się, że kolejny intensywny trening odbiera zapał i chęci do dalszych działań. Właśnie wtedy tak wielu psychologów sportu posiłkuje się czymś, co w praktyce nazywa się motywacją.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

Każdy człowiek ma pewne cele, do których stara się dążyć. Aby więc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego motywacja w sporcie jest tak istotna, warto na początku przybliżyć sobie ten termin. Definicja tego słowa oznacza pewnego rodzaju czynniki, które pobudzają i ukierunkowują konkretne działania. Psychologowie odróżniają dwa rodzaje motywacji:

  • Ta wewnętrzna oznacza pewne zależności, może być to hobby, pasja czy po prostu zainteresowanie danym tematem, które napędza człowieka do działań
  • Motywacją zewnętrzną z kolei określa się możliwość otrzymania konkretnej nagrody – albo wręcz przeciwnie – uniknięcie kary. Dla jednych podstawowym celem będzie więc osiągnięcie sukcesu, inni będą działać tak, by uniknąć nieprzyjemności związanych z zawodem osób najbliższych.

Niezależnie od tego, co kieruje człowiekiem to właśnie sport jest dziedziną, w której bez właściwej motywacji nie da się zajść daleko.

Co powoduje, że niektórzy osiągają sukces, a inni nie?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona i skomplikowana. W sporcie, podobnie jak w innych dziedzinach życia liczy się talent. Można jednak go posiadać a mimo wszystko nie osiągnąć nic, poza nagrodami w szkolnych konkursach. Sportowcy o silnej motywacji uparcie dążą do celu, wkładają ogrom pracy w każdy trening. Nie zrażają się niepowodzeniami, gdyż w ich planach liczy się tylko sukces. Inni natomiast, choć mają nieprawdopodobny talent, nie potrafią go wykorzystać. Ukierunkować we właściwą stronę, napędzającą do działania.

Warto więc pracować na własną wolą, nie poddawać się porażkom i dążyć do postawionych celów. Tylko wtedy, niezależnie od dziedziny można w życiu osiągnąć sukces.